MÀNG PE

thông tin liên hệ
PHAN HOÀNG THANH CÔNG
Giám Đốc - 0905.86 84 80

MÀNG PE

Màng PE trong, dùng tay 2.4 - 4 - 8.4kg/cuộn
Màng PE trong, dùng tay 2.4 - 4 - 8.4kg/cuộn
Màng PE màu, dùng tay 2.8 - 4kg/cuộn
Màng PE màu, dùng tay 2.8 - 4kg/cuộn
Màng PE dùng máy 15 - 25Kg
Màng PE dùng máy 15 - 25Kg

DÂY ĐAI

Dây đai
Dây đai
Dây đai
Dây đai

MÀNG BỌC THỰC PHẨM