MÀNG PE

thông tin liên hệ
PHAN HOÀNG THANH CÔNG
Giám Đốc - 0905.86 84 80

Màng PE sử dụng máy

Màng PE dùng máy 15 - 25Kg
Màng PE dùng máy 15 - 25Kg