MÀNG PE

thông tin liên hệ
PHAN HOÀNG THANH CÔNG
Giám Đốc - 0905.86 84 80

Chia sẻ lên:
Màng PE dùng máy 15 - 25Kg

Màng PE dùng máy 15 - 25Kg

Giá sản phẩm:
liên hệ: 0905. 86 84 80 VNĐ

Màng PE dùng máy 25kg
Màng PE dùng máy 25kg
Màng PE dùng máy 25kg
Màng PE dùng máy 25kg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng PE dùng máy 15 - 25Kg
Màng PE dùng máy 15 - 25Kg