MÀNG PE

thông tin liên hệ
PHAN HOÀNG THANH CÔNG
Giám Đốc - 0905.86 84 80

Chia sẻ lên:
Màng PE trong, dùng tay 2.4 - 4 - 8.4kg/cuộn

Màng PE trong, dùng tay 2.4 - 4 - 8.4kg/cuộn

Giá sản phẩm:
liên hệ: 0905. 86 84 80 VNĐ VNĐ

MÀNG PE dùng tay 4kg/cuộn
MÀNG PE dùng tay 4kg/cuộn
PX 2
PX 2

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng PE trong, dùng tay 2.4 - 4 - 8.4kg/cuộn
Màng PE trong, dùng tay 2.4 - 4 - 8.4kg/...
Màng PE màu, dùng tay 2.8 - 4kg/cuộn
Màng PE màu, dùng tay 2.8 - 4kg/cuộn