MÀNG PE

thông tin liên hệ
PHAN HOÀNG THANH CÔNG
Giám Đốc - 0905.86 84 80

Chia sẻ lên:
Màng PE màu, dùng tay 2.8 - 4kg/cuộn

Màng PE màu, dùng tay 2.8 - 4kg/cuộn

Giá sản phẩm:
liên hệ: 0905. 86 84 80 VNĐ

Màng PE đỏ
Màng PE đỏ
Màng PE đen
Màng PE đen
Màng PE xanh lá
Màng PE xanh lá
PE 3
PE 3

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng PE trong, dùng tay 2.4 - 4 - 8.4kg/cuộn
Màng PE trong, dùng tay 2.4 - 4 - 8.4kg/...
Màng PE màu, dùng tay 2.8 - 4kg/cuộn
Màng PE màu, dùng tay 2.8 - 4kg/cuộn